รับออกแบบเขียนคำสั่ง AutoCAD ด้วย Auto LISP เคล็ดลับ AutoCAD,โปรแกรม AutoLISP,Visual LISP,Perspective3D AutoLISP-Auto Plot V.3 คำสั่งปริ้น อัตโนมัติ ~ SiAni_3D Auto LISP

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

AutoLISP-Auto Plot V.3 คำสั่งปริ้น อัตโนมัติการใช้งานการติดตั้ง
Install

ให้แตกไฟล์ v3.rar ออก จะได้ไฟล์  Auto plot v3.exe
(Unzip file v3.rar    Result a Auto plot v3.exe)
เปิดไฟล์ Auto plot v3.exe เลือก ติดตั้งไดร์ C หรือ D เท่านั้น ไม่ต้องสร้าง folder เพิ่ม
( Open file  Auto plot v3.exe  Install: Drives C, D, only. Not create a foder.)


เมื่อติดตั้งเสร็จจะได้แบบนี้
(Result)เปิดโปรแกรม Auto CAD
พิมพ์ Appload หรือ ap  และ Enter

1. คลิก Contents 
2.คลิก Add
3.เลือกไฟล์ Auto plot v3.VLX ใน  folder
   D:\Auto-LISP\Auto Plot v.3 หรือ C:\Auto-LISP\Auto Plot v.3 ตามที่ติดตั้ง
4.คลิก Add   จากนั้น คลิก Close ทั้งหมด 

เปิด tamplate ใหม่ เพื่อเริ่มใช้งานโปรแกรม
( Open Auto CAD
Press Appload or ap  and Enter

1.Click Contents 
2.Click Add
3.Select  file Auto plot v3.VLX   in  folder
   D:\Auto-LISP\Auto Plot v.3  or  C:\Auto-LISP\Auto Plot v.3 
5.Click Add   and Click Close all

Open new tamplate to start the program.)


คำสั่ง
v3    - ตั่งค่า plot
r0 (อาศูนย์)- ตั้งค่าลิมิต plot model
0   (ศูนย์) - plot 
00  (ศูนย์ศูนย์) -ตั้งค่า plot หลายไฟล์  
ยกเลิก  plot หลายไฟล์   พิมพ์ 0 หรือ  00


Command 
v3 - setting plot.
r0 - set limit plot model
0 (zero) - plot.
00 (zerozero) - plot multi files   .
remove plot multi file press 0 or 00.

    Trial


    13.9 $

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...